แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษาที่ 1/2556)
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
รายชื่อนักศึกษาชุดวิชา ภาคการศึกษา 2/2555
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ภาค 1/2556
ตารางสัมมนาเข้ม/เสริม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555

 

 

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th