ตารางสัมมนาเข้ม/เสริม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555

ตารางสัมมนา 2 55

ขอเปลี่ยนวันสัมมนาชุดการสื่อสารทางการเมือง

 

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th