ลงทะเบียน
 

 

ชื่อ :
นามสกุล *
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Lastname
(ตามหนังสือเดินทาง)
อีเมล์ :
*
กำหนดรหัสผ่าน :
*
วันเดือนปีเกิด :
*
อายุ :
สัญชาติ :
ไทย อื่น ๆ
ไทย :
อื่น ๆ :
ราชการ :
การทูต :
วันหมดอายุ :
  *
ศาสนา :
ที่อยู่ปัจจุบัน
 
ที่อยู่ที่ทำงาน :
*
เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน :
เบอร์มือถือ :
เบอร์ติดต่อที่บ้าน :
เบอร์โทรสารที่บ้าน :
เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :
เบอร์โทรสารที่ทำงาน
ผู้ซึ่งสามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน :
โรคประจำตัว :
ยาหรืออาหารที่แพ้ :
ขนาดเสื้อ :
 
การศึกษา ชื่อสถาบัน ระดับการศึกษา ปีที่จบ วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย
จังหวัด/เมือง :
ชื่อเสียง หรือรางวัลที่เคยได้รับ :
คุณสนใจในกิจกรรมใดเป็นพิเศษ :
วิสัยทัศน์ในการบริหารและการทำงาน :
รูปถ่ายของคุณ :

 

 

 

 

 

 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th